naar Home

Armando: citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst + biografie van de Nul kunstenaar - dichter, in naoorlogs Nederland


(selectie en redactie: Fons Heijnsbroek; voor o.a. CKV, HOVO, HBO)


BIOGRAFIE: Armando was betrokken bij verschillende naoorlogse kunstenaarsgroepen in Nederland zoals de Liga Nieuwe Beelden, de Informele Groep en Nul. De leden van de Nul-groep brachten in hun werk een geheel nieuwe visie op bekende dingen en zochten naar een ‘objectieve’ benadering van kunst. In 1957 was Armando één van de leden van de Nederlandse Informele Groep (de Informelen), samen met de Nederlandse kunstenaars / schilders Kees van Bohemen, Jan Henderikse, Jan Schoonhoven, Henk Peeters en anderen; ze vormden de latere Nul groep. In 1958 treedt Armando in dienst van weekblad de Haagse Post waar hij uiteindelijk chef van de kunstredactie wordt. Hij schrijft ook veel poëzie.


Armando, citaten en quotes van de schilder - kunstenaar over moderne kunst en de Nul beweging


- over Zero: Voor het eerst in de kunstgeschiedenis levert de kunstenaar geen commentaar op de werkelijkheid.
* Armando: citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst + biografie van de Nul kunstenaar Nederlandse moderne schilder / beeldhouwer / dichter; in Informelen en Nederlandse Nul beweging


- Niet de Realiteit be-moraliseren of interpreteren ('ver-kunsten') maar intensiveren. Uitgangspunt: een consequent aanvaarden van de Realiteit. Interesse voor een meer autonoom optreden van de Realiteit, al op te merken in de journalistiek, tv-reportages en film. Werkmethode: isoleren, annexeren. Dus authenticiteit. Niet van de maker, maar van de informatie.
* Armando: citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst + biografie van de Nul kunstenaar Nederlandse moderne schilder / beeldhouwer / dichter; in Informelen en Nederlandse Nul beweging


- Niet ironiseren. Niet interpreteren. Intensivering door middel van isoleren of annexeren van fragmenten uit de werkelijkheid. (zie ook Jan Schoonhoven).
* Armando, citaten en quotes van de Nederlandse moderne schilder / beeldhouwer / dichter; in Informelen en de Nederlandse Nul beweging


- De Nul-kunstenaar: een kunstenaar die geen kunstenaar meer is; een koel zakelijk oog.
* Armando: citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst + biografie van de Nul kunstenaar Nederlandse moderne schilder / beeldhouwer / dichter; in Informelen en Nederlandse Nul beweging


- De kunst van de 20ste eeuw, de 'moderne kunst', bracht verdere autonomiseringen uit voorafgaande genres, het gebaar, de penseelstreek ('der Maler malt das Malen'), de vlek. Verdere autonomiseringen zijn niet mogelijk. Het einde van de Renaissance.

* Armando: citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst + biografie van de Nul kunstenaar Nederlandse moderne schilder / beeldhouwer / dichter; in Informelen en Nederlandse Nul beweging


- De dood van het Dionysische principe. De actionpaintings van Pollock ('Jack de Dripper') en Mathieu (Franse action-painter die al schilderend optrad, fh) - autonomisering van het gebaar en de vlek - brachten de uiterste consequentie van het Dionysische principe. Er is geen principieel verschil tussen een vergroot fragment van Van Gogh en een ’Appel’: autonomisering.

* Armando: citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst + biografie van de Nul kunstenaar Nederlandse moderne schilder / beeldhouwer / dichter; in Informelen en Nederlandse Nul beweging


- De monochromen van Yves Klein - blauw, rood, goud - welbewust geïnspireerd op de vroeg-Renaissancisten: (autonomisering) staan op het einde van de Appolinische lijn. Laatste polariteit dus: Yves Klein's monochromen, actionpainting, Abstract expressionisme, en Cobra-beweging: het einde van de Renaissance.
* Armando, citaten en quotes van de Nederlandse moderne schilder / beeldhouwer / dichter; kunstenaar in Informelen en de Nederlandse Nul beweging


- Einde van de Renaissance. Begin van wat men voorlopig noemt 'Het nieuwe Realisme'. Voor het eerst in de kunstgeschiedenis levert de kunstenaar geen commentaar op de werkelijkheid. Hij interpreteert niet. Hij aanvaardt de werkelijkheid.

* Armando: citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst + biografie van de Nul kunstenaar Nederlandse moderne schilder / beeldhouwer / dichter; in Informelen en Nederlandse Nul beweging


- Er moet een geheel nieuwe kunst komen die geen kunst meer is, maar een gegeven feit. Het is inmiddels (in 1958, fh) zover. In de beeldende kunst: de groep 'Nul', als deel van een internationale beweging, verwant met het nieuwe Realisme.(zie ook de quotes van de verwante Duitse Zero man Piene, fh).
* Armando, citaten en quotes van de Nederlandse moderne schilder / beeldhouwer / dichter; kunstenaar in Informelen en de Nederlandse Nul beweging


- Niet bemoraliseren. Niet parodieren. Niet ironiseren. Niet interpreteren. Intensivering door middel van isoleren of annexeren van fragmenten uit de realiteit.

* Armando: citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst + biografie van de Nul kunstenaar Nederlandse moderne schilder / beeldhouwer / dichter; in Informelen en Nederlandse Nul beweging


- Interesse voor de psychologie van de 'kunstenaar'? Bestudeer het hoe en waarom van zijn selectie.
* Armando, citaten en quotes van de Nederlandse moderne schilder / beeldhouwer / dichter; kunstenaar in Informelen en de Nederlandse Nul beweging


- achteraf over zijn Nul-periode: Alles was mooi. Alles was interessant. Eén groot oog, zo voelde ik me.

* Armando: citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst + biografie van de Nul kunstenaar Nederlandse moderne schilder / beeldhouwer / dichter; in Informelen en Nederlandse Nul beweging


- Misschien schilder ik over een jaar niet meer (samen met zijn Nul collega: Henk Peeters, fh), want in het steenachtige oppervlak van mijn schilderijen schuilt een nieuwe cultus, die van het materiaalgebruik, waarin ik mij al werkende kan verliezen.

* Armando: citaten, quotes en uitspraken over leven en kunst + biografie van de Nul kunstenaar Nederlandse moderne schilder / beeldhouwer / dichter; in Informelen en Nederlandse Nul beweging


aanvullende websites en links voor biografie en informatie van de Nul-kunstenaar Armando

- citaten / quotes van Nul kunstenaar Jan Henderikse

- citaten / quotes van Nul kunstenaar Henk Peeters

- citaten / quotes van Jan Schoonhoven

- citaten / quotes van de Duitse Zero kunstenaar Otto Piene

- uitgebreide collectie afbeeldingen van Armando: zijn schilderkunst, optredens en beelden, op Google

Naar de andere
KUNSTENAARS: