naar Home

Gris: citaten, quotes van Juan Gris: leven en kunst; Spaanse kunstenaar uit het Franse Kubisme (1887 - 1927)

(selectie, vertaling en redactie: Fons Heijnsbroek; voor o.a. CKV, HOVO, HBO


- Ik werk met de elementen van het intellect, met de verbeelding. Dat wat abstract is probeer ik concreet te maken. Ik ga van het algemene naar het bijzondere, waarmee ik bedoel dat ik begin met een abstractie om vervolgens tot een werkelijk feit te komen.
* Juan Gris: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Spaanse kunstenaar uit het Franse Kubisme; schilderijen: stillevens


- De mathematica zie ik als het element van de architectuur in de schilderkunst, als de abstracte kant. Ik wil deze humaniseren, vermenselijken. Cézanne veranderde een fles in een cilinder, maar ik begin met een cilinder en maak het tot een individueel gegeven van een specifiek type. Ik maak een fles, een bijzondere fles uit een cilinder.
* Juan Gris: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Spaanse kunstenaar uit het Franse Kubisme; schilderijen: stillevens


- Cézanne neigt naar architectuur, ik verwijder me daar juist van. Daarom componeer ik abstracties (kleuren) en maak mijn aanpassingen wanneer deze kleuren de vorm hebben aangenomen van objecten. Ik maak bijvoorbeeld een compositie met wit en zwart.. ..wat ik bedoel is dat ik vervolgens het wit aanpas opdat het een vel papier wordt, en het zwart waardoor dat een schaduw wordt.
* Juan Gris: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Spaanse kunstenaar uit het Franse Kubisme; schilderijen: stillevens


- Hoewel ik binnen mijn systeem grotendeels elke vorm van idealistische of naturalistische schilderkunst heb losgelaten kan ik mij in de praktijk niet losscheuren van het Louvre. Want mijn methode is de methode van alle tijden, de methode van de oude meesters. Het zijn technische middelen en die blijven hetzelfde.
* Juan Gris: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Spaanse kunstenaar uit het Franse Kubisme; schilderijen: stillevens


- Vandaag de dag ben ik me er helder van bewust dat het kubisme vanaf het allereerste begin eenvoudigweg een nieuwe manier van afbeelden van de wereld was. Het is te zien als een natuurlijke reactie tegen de vluchtige (zie Monet, fh)) elementen die door de impressionisten werden gebruikt; de schilders voelden dat het nodig was minder onstabiele elementen te ontdekken om de dingen af te beelden.
* Juan Gris: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Spaanse kunstenaar uit het Franse Kubisme; schilderijen: stillevens


- Dit leidde tot een manier van afbeelden die puur beschrijvend analytisch was, want de enigste relatie die daarmee overbleef was de verhouding tussen het intellect van de schilder en de dingen.(zie Kubisme, fh) Een relatie tussen de dingen onderling was hiermee praktisch uitgesloten.
* Juan Gris: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Spaanse kunstenaar uit het Franse Kubisme; schilderijen: stillevens


- Nu (1925, fh) realiseer ik me heel goed dat in het begin het kubisme een manier van analyseren was die even weinig met schilderen te maken had als de beschrijving van de fysische verschijnselen met de fysica zelf.
* Juan Gris: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Spaanse kunstenaar uit het Franse Kubisme; schilderijen: stillevens


- Als dat wat 'kubisme' genoemd wordt slechts een verschijnsel is dan bestaat het al niet meer. Als het een esthetica is, is het nu al geabsorbeerd in de schilderkunst.
* Juan Gris: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Spaanse kunstenaar uit het Franse Kubisme; schilderijen: stillevens


- Kubisme is niet een manier maar een esthetica, en boven alles een staat van bewustzijn. Het is daardoor onvermijdelijk verbonden met al de uitingen van het tijdelijke denken. Het is mogelijk om een techniek of een schilderwijze onafhankelijk uit te vinden, maar iemand kan niet een gehele staat van bewustzijn uitvinden.
* Juan Gris: citaten, quotes en uitspraken + biografie, over leven en kunst van de Spaanse kunstenaar uit het Franse Kubisme; schilderijen: stillevens


Aanvullende websites voor Juan Gris:

* Nederlandstalige citaten van Picasso
* Engelse quotes van Picasso
* Engelse quotes van Georges Braque
* Engelse quotes van Fernand LégerNaar de andere
KUNSTENAARS: