naar Home

Sevranckx; citaten, quotes en uitspraken van de Belgische kunstenaar Victor Sevranckx (1897 - 1965)

(selectie, vertaling en redactie: Fons Heijnsbroek; voor o.a. CKV, HOVO, HBO


- De natuur staat krom van huivering en buigzaamheid. Onze esthetica is gebaseerd op geometrische wetten, op het statische systeem van de geometrische ruimte en op de fysiologie van de menselijke gewaarwordingen.
* Victor Sevranckx; quotes / citaten van de Belgische abstracte kunstenaar over natuur en schilderkunst


- Alles rondom ons is vorm en kleur; met aandacht en liefde ontdekken we er relaties en verbanden in; zeer dikwijls numerieke verbanden, die ons innerlijk systeem van dichtbij raken. Uit dit innerlijke systeem moeten wij de wet van de schoonheid afleiden, niet uit de vormelijke en gekleurde wereld die ons omringt.
* Victor Sevranckx; quotes / citaten van de Belgische abstracte kunstenaar over natuur en schilderkunst


- Onze werken zijn zo concreet als maar kan. Ze zijn slechts abstract in de zin dat ze gebaseerd zijn op abstracte gegevens zoals ruimte, duur, geometrische vormen en afleidingen daarvan, die in het universum bestaan als zuivere kwaliteit en niet als concrete objecten.
* Victor Sevranckx; quotes / citaten van de Belgische abstracte kunstenaar over natuur en schilderkunst


- Wie vraagt nu aan een bloem: 'Bloem, wat wil je imiteren, weergeven, wat heb je me te vertellen?' Men ondergaat de bloem en ieder geniet ervan op zijn manier.
* Victor Sevranckx; quotes / citaten van de Belgische abstracte kunstenaar over natuur en schilderkunst


- Onze principes waarmee vandaag nog de draak wordt gestoken, zullen misschien de dogma's worden op grond waarvan men zal proberen de volgende generatie van haar logische evolutie af te brengen.
* Victor Sevranckx; quotes / citaten van de Belgische abstracte kunstenaar over natuur en schilderkunst
Naar de andere
KUNSTENAARS: