CANTO OSTINATO


regendruppels lange lange
ladder slang
bijt in zijn staart

reizen om terug te keren
hijgend hollen op de plaats

tergt en sust en wiegt
en tergt en sust en
wiegt en tergt en

slang bijt in zijn staart lange lange
ladder regendruppels

gedicht van Edith de gilde, op basis van ‘canto Ostinato’ van Simeon ten Holt

SUITE IN B MINEURZoals de zee de lucht kan spiegelen
Het kalme blauw, het zijden oppervlak
In een bedrieglijk spel van harmonie
Alsof er nooit een booreiland

Zoals de bruine ogen van mijn lief
Hun warmte konden laten schijnen
In een veilig huis van altijd duren
Alsof er nooit een ziekte, nooit de dood

Zoals het wad zich vult en droogvalt
En zich weer vult; zoals het dorp
De zomergasten al verwacht
Als er nog sneeuw ligt op de daken

Zo deze klanken, die zich hoog verheffen
Boven elke twijfel, alle pijn
En in geloof dat ik niet meer kan delen
Getuigen dat ze eeuwig, dat ze eeuwig zijn

gedicht van Edith de Gilde, op de ouverture van Suite nr. 2 van J.S. Bach
website Edith de Gilde