een bezoek aan museum Langen foundation

naast museum Hombroich, bij Neuss / Düsseldorf, incl tips voor een kunstdag


Impressie van een museum-bezoek, door Els BannenbergIn 2005 is vlak bij Museum-park Insel Hombroich een nieuw museum geopend dat erg de moeite van een bezoek waard is. Het betreft de Langen foundation, genoemd naar een echtpaar dat hier in wisselende tentoonstellingen werk uit hun collectie Chinese tekeningen en uit hun collectie moderne kunst ( 20e eeuw) laat zien. De eerste tentoonstelling dateert van 2005. Tip: Langen Foundation ligt op ca 500 meter lopen!! van de parkeerplaats van museum-Insel Hombroich. Het is ook mogelijk om er met de auto te komen, maar dan moet u ca 5 km omrijden. Volg hiervoor de borden zo gauw u van de Autobahn (A46) af bent.

Het gebouw is van de Japanse architect Tadao Ando die er om bekend staat graag met waterpartijen te werken. Het museum is van glas en glad beton en heeft een heel verrassende indeling. Ook de collectie die er in mei 2005 hing was prachtig. Veel werk had ik nog nooit gezien. Bijzonder mooi vond ik de ‘echo’ van een werk Rothko tegenover het deel van een werk van Tatlin. De Langenfoundation ligt op een hoog gelegen terrein tussen de A46, een spoorlijn en de weg waarlangs museum Hombroich ligt. Dit terrein is een raketstation van de Navo geweest en sinds enkele jaren zijn de gebouwen en bunkers die er liggen in gebruik bij de eigenzinnige gemeenschap die zich rond museum Hombroich verzameld heeft.

Naast de Langen foundation zijn op het terrein inmiddels al enkele gebouwen verrezen van de hand van Erwin Heerich die ook de gebouwen in Insel Hombroich heeft vormgegeven. Plannen voor dit gebied zijn op de architectuurbiënnale van 2004 in Venetië gepresenteerd onder de titel “Hombroich Raumortlabor/Spaceplacelab”. Dit plan presenteert een open experiment waarin het hele gebied van dit raketstation midden in dit agrarisch gebied ontwikkeld wordt tot een duurzame leef-werkgemeenschap van gelijkgestemden. Volgens het manifest moet hier iets ontstaan door de inbreng van ideeën, arbeid en tijd van mensen. Daarbij is coëxistentie van plant, dier en mens het uitgangspunt om nieuwe initiatieven te ontwikkelen op een gebied van niet meteen op winst beluste ondernemingen. Cultuur als integraal deel van het leven staat voorop. Men wil dit niet bereiken door bruusk ingrijpen maar door transformatie. In de verhouding tussen landschap en bebouwing wordt gestreefd naar 90-10% en van het bebouwde deel moet ook weer eens 10% een gemeenschapsbestemming krijgen. De infrastructuur wordt zo weinig mogelijk toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Voor auto’s worden geen nieuwe ontsluitingen aangelegd. Daarentegen moeten er veel voetpaden ontstaan en worden afrasteringen geweerd. Wilde bloemen krijgen alle ruimte. Er komen geen reclames en zo weinig mogelijk verkeersborden. Elk deel dat toegevoegd wordt moet in het geheel passen.

Het gebied wordt zoveel mogelijk zelfvoorzienend gemaakt inzake energiegebruik en afvalverwerking. Tenslotte moet deze groene long een recreatiemogelijk worden voor de omliggende dorpen. Want als je op die vlakte staat, besef je ineens weer dat je midden in een druk bevolkt gebied zit: het Ruhrgebied.

Overal aan de horizon zie je sporen van oude en nieuwe bedrijvigheid. Dichtbij domineert een indoorskihal die er bijna uitziet als een gigantisch kunstobject, maar net niet. Men is voornemens in de toekomst kavels toe te kennen aan een keur van architecten om die door hen binnen alle doelstellingen te laten inrichten met experimentele architectuur. Dit zal ongetwijfeld een project van jaren worden. Elk bezoek aan de museums Hombroich en Langen Foundation zal dus ook nieuwe verrassingen gaan opleveren. Voorgesteld worden: Raimund Abraham uit New York, Tadao Ando uit Osaka, Rudolf Finsterwalder uit Rosenheim, Erwin Heerich uit Meerbusch, Thomas Herzog uit München, Hoidn Wang Partner uit Berlijn, Per Kirkeby uit Kopenhagen, Krischanitz Frank Architekten uit Wenen-Berlijn, Oliver Kruse uit Keulen, Daniel Libeskind uit New Yorki, Katsuhito Nishikawa uit Düsseldorf, Frei Otto uit Leonberg en Alvaro Siza uit Porto. Wie van Hombroich naar de Langenfoundation wandelt komt al gauw een gebouwtje van Per Kirkeby tegen waarin deze plannen uit de doeken worden gedaan.

Een tip voor een dag museum-bezoek: Het is mogelijk een gecombineerde toegangskaart voor bezoek van beide musea te kopen. Wat bezoek-duur betreft moet u niet te weinig tijd nemen: vooral het terrein rond de Langen foundation nodigt uit tot langdurig onderzoek en de kenners weten dat Insel Hombroich zelf ook minstens 3 uur kost. Eind mei 2005 hebben wij vanuit Amsterdam beide musea bezocht op één kunstdag. De reisduur in een gehuurd personenbusje (9 zitplaatsen incl bestuurder) duurt tussen de 2,5 en 3 uur. De prijs valt mee. Inclusief brandstof bij een zuinige rijstijl ( ca 90 km /uur) kostte deze reis van 500 km € 200.Wie op de terugweg nog een vegetarisch restaurant zoekt kan terecht bij Canapé in Dinslaken (Altstadt). Dinslaken ligt te noorden van Duisburg aan het eind van Autobahn A59.

©verslag musuem-bezoek Langen Foundation / Hombroich; Els Bannenberg juni 2005.

www.langenfoundation.de

www.inselhombroich.de

www.restaurant-canape.de

Een routebeschrijving of locatie is eenvoudig op te vragen bij www.gelbeseiten.de